Wijk Alblasserdam

Op deze pagina willen wij u kennis laten maken met onze wijk Alblasserdam.
De wijk wordt gevormd uit twee aparte dorpen: Alblasserdam (zelfstandig) en Oud-Alblas  (sinds 1 januari 2019 behorend tot burgerlijke gemeente Molenlanden).

 

Geschiedenis

Oud-Alblas:
Oud-Alblas is een van de oudste dorpen in de Alblasserwaard. Alblasserdam was van oorsprong een buurtschap van Oud-Alblas. Het is vrij zeker dat zo omstreeks 1100 deze streken bewoond werden en de naam Alblas later, toen Alblasserdam ontstond en sterker groeide, “Oud-Alblas” werd.

Het is het riviertje De Alblas waaraan zowel Oud-Alblas als de gehele Alblasserwaard hun naam danken en dat in vroeger jaren een vrij belangrijke stroom is geweest.

Alblasserdam:
Alblasserdam is van oorsprong een dorp aan de dijk (en ook een dijk van een dorp aan de rand van de Alblasserwaard), gelegen aan rivier de Noord.
De ontstaansgeschiedenis van Alblasserdam is nauw verbonden met het afdammen van de rivier de Alblas. In 1599 werden eerdere afdammingen van rond 1280 vervangen door een nieuwe dam, voorzien van schutsluis, aangelegd op de huidige plaats.
Water heeft in de geschiedenis van Alblasserdam een grote rol gespeeld. Naast de rivier de Alblas, waar Alblasserdam zijn naam aan ontleent, is de rivier De Noord van groot belang geweest voor de groei en bloei van Alblasserdam. Door de ligging aan deze rivier was Alblasserdam een gunstige vestigingsplaats voor industrie. Toch kwam pas vanaf het einde van de 18e eeuw de scheepsbouw in het dorp echt op gang, met meerdere werven voor zeeschepen.

Ook de staalindustrie en de logistieke sector zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling en de cultuur van het dijkdorp aan de rivier de Noord.

De ligging aan het water bracht ook nadelen met zich mee, vele malen is de Alblasserwaard getroffen door overstromingen.

 

 

Kerk zijn

Ons ledental in wijk Alblasserdam is per 01-05-2023: 130 leden.

In het dorp Alblasserdam zijn wij één van de vele kerken (10 geloofsgenootschappen met 16 kerken en een moskee).
Het buurdorp Oud-Alblas (gemeente Molenlanden) heeft één kerk (PKN-NH), valt voor onze kerken kerkelijk onder onze wijk Alblasserdam.

Als gemeente van Jezus Christus vormen we een familie, broers en zussen door ons geloof in God. Zo gaan we ook met elkaar om. We vinden het belangrijk om elkaar te kennen en er voor elkaar te zijn. Omdat je niet alle leden even goed kan kennen, is de wijkgemeente opgedeeld in een aantal kringen. Binnen deze kringen worden aparte activiteiten georganiseerd.

In onze wijk kan iedereen zijn talenten en gaven inzetten, zowel in de kerkdienst als daarbuiten. Voor het organiseren en regelen van allerlei zaken zijn er verschillende commissies.

Onze wijk komt op zondag en ook op christelijke feestdagen samen voor de erediensten. We doen dit gecombineerd met de wijk Nieuw-Lekkerland, de diensten worden afwisselend gehouden te Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland.
Als regel is dat op de volgende tijden:

  • ochtenddienst – 10.00 uur
  • middagdienst – 16.30 uur – de middagdiensten volgen een apart rooster en hebben hun eigen karakter, zoals leerdienst, zangdienst of jeugddienst.

Voor actuele tijden en plaatsen zie Startpagina onder Kerkdiensten/Agenda

 

ALBLASSERDAM
Kerkgebouw De Levensbron
Julianahof 1